Makluman
ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1MALAYSIA. Adalah dimaklumkan, terdapat penambahbaikan bagi modul/submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang melibatkan antaramuka pada fungsi Pegawai Yang Dinilai (PYD) bagi memantapkan lagi aliran proses sedia ada. Penambahbaikan tersebut ialah PYD tidak boleh menghantar LNPT selagi Pegawai Penilai Pertama (PPP) tidak mengesahkan pencapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PYD. Penambahbaikan ini berada di persekitaran Production HRMIS Klasik dan HRMIS 2.0 pada 18 Mac 2016.

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1MALAYSIA. Y.Bhg Tan Sri/Dato' Seri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Adalah diingatkan supaya pemilik kompetensi/pentadbir sentiasa menyemak dan memastikan maklumat yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah yang terkini, tepat dan berintegriti.

PENAMBAHBAIKAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT) SATU PENILAI Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 1/2017 telah mencadangkan konsep kurang klik dipraktikkan kepada sub-modul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) dengan membuat penambahbaikan kepada pelaksanaan LNPT bagi Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) adalah pegawai yang sama. Penambahbaikan ini sedia digunakan pada 2 Oktober 2017. Penambahbaikan ini bertujuan untuk memudahkan proses penilaian di mana sistem secara automatik akan memasukkan markah penilaian dan ulasan PPP ke ruangan PPK apabila Pegawai Penilai berkenaan menghantar kepada urusetia PPSM. ( Nota: Tidak melibatkan sebarang tambahan aliran kerja, dan agensi perlu pastikan aliran kerja sedia ada PM-016 berfungsi dengan baik).

KEMASKINI KATA LALUAN HRMIS Dasar Keselamatan ICT telah membuat keputusan supaya kata laluan HRMIS: i) Sekurang-kurangnya mengandungi 12 aksara ii) Mengandungi huruf dan nombor iii) Mengandungi aksara khas (cth, @) iv) Mengandungi huruf besar dan huruf kecil Dipohon kerjasama semua pengguna HRMIS untuk kemaskini kata laluan supaya mematuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas.

Kata Laluan tidak sah. Sila masukkan Kata Laluan sekali lagi.