Klik disini untuk muat turun senarai agensi.
Bil.
Kementerian/ Jabatan
Email
No. Telefon
1.
Jabatan Perdana Menteri
maziana@pajpm.gov.my
03-88888137
2.
Jabatan Perkhidmatan Awam
hrmis_helpdesk@jpa.gov.my
03-83211400
3.
Kementerian Kewangan
farhan.mohamad@treasury.gov.my
03-88824416
4.
Kementerian Pengangkutan
yusaini@mot.gov.my
03-88866136
5.
Kementerian Kerja Raya
nicfadly@kkr.gov.my
03-27714972
6.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
mdamin@miti.gov.my
03-62032270
7.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
irwanarma@kpdnkk.gov.my
03-88825754
8.
Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan
norhaizat@kpkk.gov.my
03-26915772
9.
Kementerian Sumber Manusia
faisal@mohr.gov.my
03-88865128
10.
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
razmanachmadi@kpkt.gov.my
03-20992107
11.
Kementerian Pertahanan
hasnol@mod.gov.my
03-26912333
12.
Kementerian Belia Dan Sukan
bard@kbs.gov.my
03-88713541
13.
Kementerian Kesihatan Malaysia
suzilawati@moh.gov.my
03-88832649
14.
Kementerian Wilayah Persekutuan DanKesejahteraan Bandar
hidayah@kwp.gov.my
03-88897939
15.
Kementerian Dalam Negeri
junhari@moha.gov.my
03-88868215
16.
Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
saifudin@kppk.gov.my
03-88803455
17.
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
hasimah@kettha.gov.my
03-88836069
18.
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
qiufahiden@moa.gov.my
03-88701589
19.
Kementerian Pelajaran Malaysia
hrmis@moe.gov.my
03-88847836
20.
Kementerian Pengajian Tinggi
mohdfaez@mohe.gov.my
03-88885156
21.
Kementerian Pelancongan
naim@motour.gov.my
03-40432343
22.
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
chandra@mosti.gov.my
03-88858257
23.
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
nurdalila@rurallink.gov.m
03-88863769
24.
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
intanshafini@nre.gov.my
03-88861699
25.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
husni@kpwkm.gov.my
03-26143190
26.
Kementerian Luar Negeri
nazeri@kln.gov.my
03-88874362